Laura Corsi

Laura CorsiLaura Corsi is in Italië opgegroeid (geb. 1953) en in 1987 naar Nederland gekomen. In Italië heeft ze 15 jaar gewerkt in het danstheater en volgde ze de opleiding Yoga bij Dona Holleman (Iyengar yoga). In 1995 is zij Mensendieck Oefentherapeut geworden en sindsdien gewerkt in verschillende praktijken, naast het geven van yogacursussen. In 2011 heeft zij de opleiding tot Gestalt therapeut afgerond. Ze heeft een aantal jaren meditatiecursussen gevolgd.

Laura: “Mijzelf verdiepen in de medische vakken gaf mij voldoening; ik kon naar mensen met een scherper oog kijken en hen helpen de klachten te verminderen en hun houding te verbeteren: aandacht voor het lichaam, manier van bewegen en communiceren, kennis over klachten en ziektes en mogelijk oorzaken.”

“Van 2001 tot 2004 heb ik gewerkt bij het reïntegratiecentrum Winnock. In die periode ben ik me bewuster geworden dat lichaam en geest onlosmakelijk verbonden zijn, een dimensie met verschillende uitdrukking. Ik had behoefte om me verder in te verdiepen. In 2011 heb de opleiding tot Gestalt therapeut afgerond en ervaring gedaan met zen meditatie in Amsterdam. Als Mensendiecktherapeut ben ik mij gaan specialiseren in de psychosomatische aanpak en heb in 2014 het diploma Psychosomatisch Oefentherapeut behaald.”

“Ik doe mijn werk al jaren met passie en plezier. Mensen helpen om beter en bewuster met hun lichaam en met zichzelf om te gaan is mijn streven.”